Algemene Voorwaarden

Dat Kan Makkelijk

Wat tof dat we samen aan de slag gaan! In de hieronder opgestelde algemene voorwaarden leg ik je uit wat mijn spelregels zijn voor onze samenwerking.

Ik ben geen fan van onduidelijke en afstandelijke teksten. Daarom heb ik voor mijn algemene voorwaarden gebruik gemaakt van de ik-vorm. Waar Ik, Mij of Mijn staat, bedoel ik dus mijn bedrijf Dat Kan Makkelijk | Laura van Lee en de definities moeten dan ook zo uitgelegd worden. Alle opdrachten worden aangenomen en uitgevoerd door mijn bedrijf Dat Kan Makkelijk | Laura van Lee. Waar jij of jou staat, gaat het over jouw bedrijf.

Wat gaan we precies doen? 

Dat verschilt natuurlijk per training of opdracht. Op de website www.datkanmakkelijk.nl staan de mogelijkheden en verschillende trajecten beschreven.

Staat dat waar je hulp bij nodig hebt er niet bij? Op maat is er veel mogelijk, mail of app me dus gerust. Als ik op maat voor jou aan de slag ga krijg je van mij een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden en resultaten die inclusief zijn aan de opdracht die ik voor jou uitvoer.

Wat heb ik van jou nodig? 

Jij hebt hulp nodig bij het vergroten van je zichtbaarheid en het verbeteren van je marketing. In de meeste gevallen begeleid ik je daarbij als coach. Dat betekent dat jijzelf aan het roer staat: jij maakt je eigen plannen en je eigen content. Ik help je mee je content te ontwerpen en her en der edit ik deze ook.

Dat betekent dat ik jouw vragen en teksten nodig heb om je te helpen steengoede content te maken. En dat je die op een door ons afgesproken manier op tijd aan mij beschikbaar stelt.

Jij staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van alle informatie die ik van jou heb gekregen. Voor elke schade, ook voor vorderingen van derden, die het gevolg is van door jou verstrekte onjuiste of onvolledige informatie, of juist niet verstrekte informatie, in welke vorm dan ook- word ik door jou gevrijwaard.

Ik zet mij er voor in om jouw opdracht zo goed mogelijk uit te voeren.

Voor welk resultaat ben ik verantwoordelijk en voor welke niet?

Ik heb een zogenaamde inspanningsverplichting. Dat betekent dat ik mijn diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoer, maar dat ik niet garant sta voor het succes van mijn dienstverlening en het succes van jouw bedrijf als gevolg van onze samenwerking. Ik coach en adviseer je en jij blijft zelf kapitein van jouw schip, je bent tenslotte de CEO van je eigen bedrijf.

 

Wat zijn de regels?

Mijn voorwaarden zijn van toepassing op mijn aanbiedingen, offertes, iedere opdracht aan mij en ook op een vervolgopdracht of een aanvullende opdracht.

Afwijkingen op deze voorwaarden zijn alleen geldig wanneer wij deze uitdrukkelijk en schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen. Wanneer er tegenstrijdigheid bestaat tussen iets wat in deze voorwaarden is opgenomen en wat ik in mijn opdrachtbevestiging heb gezet, geldt datgene wat in mijn aanbieding, offerte of opdrachtbevestiging staat beschreven voor wat betreft de tegenstrijdigheid. Ik wijs de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van jou uitdrukkelijk van de hand.

Wat kost het?

Je vindt de prijzen van mijn producten en trajecten op de website van Dat Kan Makkelijk. De prijzen zijn altijd exclusief 21% BTW, tenzij expliciet vermeld. Voor op maat-trajecten geldt uiteraard een op-maat-prijs. Ik maak een offerte voor je en deze is geldig volgens de termijn die in de offerte is weergegeven.

Een fout maken overkomt de beste. Wanneer het duidelijk is dat ik in een aanbieding of offerte een vergissing of verschrijving heb gemaakt, kan je me daar uiteraard niet aan houden.

Blijven de prijzen voor eeuwig hetzelfde?

Het leuke aan ondernemer zijn, is dat je zelf mag bepalen wat je dienst kost en wanneer je deze prijs wijzigt. Soms maak ik gebruik van een actie. De prijzen die ik communiceer over een bepaalde actie of periode zijn dus ook alleen geldig in de genoemde periode of voor het betreffende product. Na afloop van die periode kan je dus geen rechten meer ontlenen aan die gecommuniceerde prijs.

Hoe zit het met betalen?

Je betaalt bij mij voordat we gaan starten. Voor de 1-op-1 trajecten ontvang je van mij na aanmelding een factuur. De kosten voor een 1-op-1 traject  mag je naar keuze in 1 keer voldoen, of betalen verdeeld over maximaal 3 termijnen. Betaal je in termijnen, dan betaal je extra administratiekosten. De factuur kan je met een bankoverschrijving overmaken.

De betalingstermijn voor mijn facturen is 14 dagen. Persoonlijk afgestemde abonnementen betaal je op voorhand; direct bij aankoop of bij inschrijving. In overleg kan je grotere bedragen in termijnen betalen.

Hoe kan jij je aanmelden?

Op de website vind je mijn aanbod onder het kopje ‘Aanbod’. Je kunt je aanmelden door het formulier op die pagina in te vullen, ik neem dan contact met je op. Soms vul je eerst nog een vragenlijstje in, om te zien hoe en of ik je goed kan helpen.

Wanneer je je aanmelding bevestigt, accepteer je meteen deze algemene voorwaarden. Je ontvangt bij je factuur een exemplaar van deze voorwaarden.

Heb je ook recht op een bedenktijd? 

Nee.

Als je mijn diensten afneemt als consument, dan heb je volgens de wet een bedenktijd van 14 dagen. Op mijn diensten en producten is dat echter niet van toepassing.

Op bepaalde overeenkomsten is er namelijk geen recht op ontbinding van de overeenkomst binnen 14 dagen, zoals staat vermeld in artikel 230p van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Dit betreft content/teksten die ik volgens jouw specificaties heb gemaakt, die niet (deels of geheel) vooraf gemaakt zijn, of content die op basis van jouw individuele keuze of beslissing zijn geschreven, of die alleen voor jou specifiek bestemd zijn.

Ben je ondernemer en maak je gebruik van mijn diensten, dan geldt deze bedenktijd dan ook niet.

Kan je je inschrijving voor een traject annuleren?

Wanneer we met elkaar een afspraak voor een coachingstraject hebben gemaakt, zou ik het natuurlijk jammer vinden wanneer je voordat we starten toch besluit dat je daar niet mee wilt doorgaan. Dat zou zonde zijn van de tijd die we er allebei al hebben ingestoken.

Komen we er samen echt niet uit, dan mag dat natuurlijk wel. Als je besluit dat je echt niet verder wilt, breng ik minimaal de tijd in rekening die ik aan de voorbereiding van het traject heb besteed.

Tijdens het traject: Dit betekent echter niet dat je restitutie ontvangt wanneer je er zelf voor kiest om het traject niet af te maken. Je ontvangt dus geen geld van mij terug. Dat geldt ook voor termijnen: hebben we de afspraak gemaakt dat je in termijnen betaalt, dan heb je nog steeds een betaalverplichting voor de niet betaalde termijnen.

Afspraak afzeggen

Afspraken voor sessies (online en offline) die je met mij maakt kun je tot 24 uur van tevoren kostenloos afzeggen. Na die tijd hangt het er vanaf of ik nog voldoende tijd heb jouw plek op te vullen met een andere klant.

Binnen hoeveel tijd is het de bedoeling dat je de sessies afneemt?

Binnen 4 maanden na de start van het traject, tenzij we anders hebben afgesproken. Dat zorgt ervoor dat we het momentum houden en je lekker snel het geleerde implementeert.

Is jouw verhaal veilig bij mij?

Kijk, jij deelt dingen met mij zodat we jouw bedrijf een duidelijk profiel en marketingverhaal kunnen geven. Soms is jouw tekst bedoeld voor eigen gebruik, maar in de meeste gevallen gebruiken mijn klanten hun teksten om het verhaal over hun bedrijf te delen.

Hoe dan ook is en blijft jouw tekst en het door mij geschetste profiel van jou. Misschien zal ik je vragen of ik (delen van) jouw tekst mag delen op mijn website of Facebookpagina, omdat ik dat het delen waard vind. Toch zal ik nooit informatie die jij mij hebt toevertrouwd met anderen delen, zonder aankondiging vooraf en als jij mij daarvoor geen uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

Ik hou me verder aan de Wet Persoonsregistratie en zal jouw gegevens uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. Jouw gegevens zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden doorgegeven.

Mag je zomaar alles doen met de inhoud van de sessies en ander door Dat Kan Makkelijk uitgegeven materiaal?  

Nee. Ik heb veel tijd en energie gestopt in de ontwikkeling van het materiaal dat ik gebruik voor Dat Kan Makkelijk. Dat maakt dat ik de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van het materiaal heb en er sprake is van exclusief auteursrecht op alle teksten.

Je kunt dus niet zomaar (delen van) mijn materiaal verspreiden of gebruiken in je eigen bedrijf, teksten, of andere (online) uitingen, als ik deze niet specifiek voor jou of je bedrijf heb geschreven.

Natuurlijk zijn de teksten die ik voor jou heb geschreven, nu en voor altijd van jou. Wil je deze (in aangepaste vorm) elders publiceren dan waarvoor we hebben afgesproken, dan ga ik er van uit dat je eerst om mijn toestemming vraagt en altijd de auteur (Laura van Lee | Dat Kan Makkelijk) vermeldt.

Ook op mijn offertes, of teksten en ideeën en concepten daaruit, is het auteursrecht van toepassing.

Spreekt mijn materiaal je zo aan dat je delen ervan zou willen gebruiken voor eigen gebruik of verspreiding? Neem dan contact met mij op om te overleggen of ik je daar toestemming voor wil geven.

Door omstandigheden kan ik mijn opdracht toch niet uitvoeren. En nu?

Laten we hopen van niet, maar het kan natuurlijk gebeuren dat ik door een situatie van overmacht in de zin van artikel 75 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan leveren wat we hebben afgesproken.

In een situatie van overmacht is het mij niet toe te rekenen dat ik onze afspraak niet kan nakomen. Ik ben voor de overige gevallen niet aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van een door mij niet, niet tijdig of niet behoorlijk presteren.

Wat kun je doen als je niet tevreden bent?

Ik vind het natuurlijk erg jammer als je niet tevreden bent over mijn diensten. Daarom wil ik je vragen om in dat geval contact met mij op te nemen en mij te laten weten waarover je ontevreden bent. Ik ga er dan mijn uiterste best doen om het voor je op te lossen.

Wanneer ik mijn verplichtingen volgende uit onze overeenkomst niet ben nagekomen en er daardoor schade ontstaan is ontstaan, en deze schade is aan mij toe te rekenen, dan is de aansprakelijkheid voor schade altijd beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor het afgenomen product betaalde prijs (exclusief BTW).

Indirecte schade is altijd uitgesloten. Indien en voor zover er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid, dan geldt de beperking van aansprakelijkheid niet.

 

We komen er niet uit. Wat nu? 

Uiteraard doe ik mijn uiterste best om te voorkomen dat we een eventueel conflict niet kunnen oplossen, maar wanneer dat het geval is, vind ik dat natuurlijk erg vervelend. Als we echt samen niet tot een oplossing kunnen komen, kunnen we naar de rechter stappen. Het Nederlands recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden en op onze overeenkomst.

Laura van Lee | Dat Kan Makkelijk | ©2021

KvK nummer: 71644008